print_label | resize_label

Stoppen met roken

Roken en stoppen met roken

Roken: verantwoordelijk voor 80-85% van de COPD gevallen!

De meeste gevallen van COPD zijn te wijten aan actief (of zelfs passief) roken. COPD is dus een ziekte die goed te vermijden valt.

Roken is dodelijk!

De grootste risicofactor voor COPD is roken, ver voor luchtverontreiniging, blootstelling aan bepaalde gifstoffen tijdens het werk of ongezonde leefomstandigheden. In 80 tot 85% van de gevallen waarin COPD wordt vastgesteld, is roken de verantwoordelijke.

Een variabele gevoeligheid voor tabak

Maar slechts 30% van de rokers zal COPD ontwikkelen(1). Waarom? Deze individuele gevoeligheid is te wijten aan:

genetische aanleg

een voorgeschiedenis van herhaalde luchtweginfecties in de kindertijd.

Er bestaat nog geen enkele opsporingstest om te achterhalen wie risico loopt om COPD te krijgen. De beste bescherming bestaat erin COPD te voorkomen door niet te roken.

Berekening van het aantal pakjesjaren

Het risico om COPD te krijgen, neemt toe met het aantal jaren dat men gerookt heeft, maar ook met de hoeveelheid sigaretten die men dagelijks rookt. Het is uiterst zeldzaam dat rokers na 30 pakjesjaren geen enkel letsel van COPD vertonen. De pakjesjaren worden berekend door het aantal pakketjes per dag te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat men gerookt heeft. Zo zal iemand die al tien jaar lang één pakje per dag rookt, 10 pakjesjaren hebben.

Rook beschadigt de bronchiën, ongeacht de vorm waarin de tabak geconsumeerd wordt (sigaret, pijp, waterpijp of sigaar).

Passief roken en cannabis

Passief roken, dat men juist wil tegengaan door het rookverbod op openbare plaatsen, vormt ook een risicofactor voor COPD. Onlangs werd ook cannabis als schuldige aangewezen.

Prioriteit van de prioriteiten

Niet roken is de beste behandeling van COPD. Ongeacht het stadium waarin de ziekte zich bevindt, stoppen met roken heeft een heilzaam effect op de ademhaling. Dit is des te belangrijker wanneer de patiënt met COPD, per definitie, gevoelig is voor de schadelijke effecten van rook.

In een vroegtijdig stadium zal stoppen met roken de ziekte stabiliseren en mogelijk doen afnemen.

In een gevorderd stadium zal stoppen met roken de evolutie van de ziekte naar chronische ademhalingsinsufficiëntie vertragen (in dit stadium is het een illusie om te hopen dat de ziekte zal verminderen).

Referentie

Interview met Prof. Pierre Bartsch, Hoofd van de Afdeling Pneumologie van het CHU te

Luik (alle vermelde waarden berusten grotendeels op een consensus).

COPD: eerst stoppen met roken!

Enkel stoppen met roken kan de versnelde vermindering van de ademhalingsfunctie bij patiënten met COPD afremmen.

Een onmisbare fase

Stoppen met roken is ongetwijfeld de eerste maatregel die men moet nemen wanneer COPD is vastgesteld. Het is de meest efficiënte stap (met de beste kosten/baten-verhouding) om de verergering van de ziekte tegen te gaan.

Iedere behandeling van COPD is trouwens gedoemd te mislukken als de patiënt blijft roken:

het is niet zeker dat de behandeling kan opwegen tegen de nadelige effecten van roken;

roken vermindert de doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen, zoals corticosteroïden.

Snelle effecten

Alle studies hebben aangetoond dat stoppen met roken, zowel bij mannen als bij vrouwen, voordelen biedt. Na het stoppen met roken zal de versnelde afname van de ademhalingsfunctie die bij rokers wordt waargenomen, gewoonlijk vertragen en geleidelijk aan gelijk worden aan deze van niet-rokers.

Volhouden!

Stoppen met roken moet een constant doel blijven, hoe moeilijk het ook is. Meestal zijn meerdere pogingen nodig om volledig en definitief te stoppen met roken. De beste methode is volledig stoppen met roken op een dag die men zelf bepaalt. Dit kan bijvoorbeeld het begin van de vakantie of een verjaardag zijn, of de dag dat men zich in een sportclub inschrijft. Het aantal sigaretten geleidelijk aan afbouwen, loopt vaak uit op een mislukking.

Hulp bij rookstop

Indien u begeleiding, advies of hulp nodig hebt bij het stoppen met roken, dan vindt u hierover hel wat nuttige informatie op de ‘Tabakstop’-website (www.tabakstop.be).

Sinds 1 oktober 2009 worden rookstopconsultaties uitgevoerd door een arts of erkend tabakoloog gedeeltelijk terugbetaald.

Medicatie ter ondersteuning

In het geval van nicotineverslaving kan uw dokter u een vervangmiddel voorschrijven. U kan dit via de mond innemen (kauwgom), op de huid aanbrengen (pleister) of inademen.

Uw gewicht onder controle houden

Aangezien men gewoonlijk (gemiddeld 4 kg) verzwaart wanneer men stopt met roken, zijn preventieve dieetmaatregelen noodzakelijk als u reeds overgewicht heeft. Een multidisciplinaire aanpak in een hulpcentrum voor rokers zal uw slaagkansen verhogen.

Voor meer informatie rond stoppen met roken kan u of uw patiënt o.m. terecht op

De website van de Stichting tegen Kanker

www.tabakstop.be

De website van de Vlaamse Liga tegen Kanker

www.tegenkanker.be/content/stoppen-met-roken

Ongewenst voorval

Een ongewenst voorval melden