print_label | resize_label

MijnHart-ACS - website voor patiënten

MijnHart-ACS

Deze website, voortgekomen uit de samenwerking tussen AstraZeneca en de Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention

and Rehabilitation (BWGCPR), is ontworpen ter ondersteuning van de patiënten die aan een acuut coronair syndroom hebben geleden.

Deze site informeert de patiënten over de pathologie, motiveert hen om een nieuwe levensstijl aan te nemen et biedt eveneens een aantal nuttige links.

www.mijnhart-acs.be

NS Approval ID 669814 Revision date 02/2015

Ongewenst voorval

Een ongewenst voorval melden